Záruční podmínky

1.Záruční podmínky
LOREX s.r.o.  poskytuje záruku .
dle Obchodního zákoníku 12 měsíců pro podnikatelské subjekty a v závislosti na způsobu užívání následovně:Je-li nářadí používáno v jednosměnném provozu záruka 12 měsíců.Při používání nářadí ve vícesměnném či nepřetržitém provozu záruka 6 měsíců.Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním. Jedná se o uhlíky, kabely, kartáče, maziva, pohyblivá těsnění, přiměřené opotřebení kluzných a jiných pohyblivých dílů, filtrů apod.Stanovují se tyto záruční podmínky:Zákazník má nárok na bezplatné odstranění vady způsobené vadným materiálem nebo chybnou montáží. Ze záruky jsou vyloučeny vady způsobené neobvyklým používáním, neodborným zacházením v podmínkách, způsobem a používáním k účelu, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo nepovolenými úpravami.Vyloučeny jsou též vady způsobené nepovoleným, vadným nebo chybně nasazeným nástrojem, hrubým násilím, nedostatečnou či nekvalifikovanou údržbou, nasátými cizími tělesy jako jsou různé abrazivní nebo vodivé materiály a jiné částice.Záruka zaniká nedovolenou, částečnou či úplnou demontáží nářadí neoprávněnou osobou vyjma úkonů nutných k čištění a údržbě elektrického nářadí předepsaných návodem k používání.

Jakékoliv opravy či úpravy v záruční době smí provádět pouze autorizovaný servis.

Zasílací adresa: Lorex s.r.o., Prvomájová 288/104, Plzeň – Křimice. 


Pozáruční opravy

Pozáruční opravy provádí výhradní autorizovaný servis firma DSN s.r.o. 

Zasílací adresa: DSN s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno - Slatina 

Telefon: 730 190 338

E-mail: dsn@dsn.cz 

 

 
Návody k použití CZ (Kliknout zde)