Záruční a pozáruční podmínky

1.Záruční podmínky
LOREX s.r.o.  poskytuje záruku .
dle Obchodního zákoníku 12 měsíců pro podnikatelské subjekty a v závislosti na způsobu užívání následovně:Je-li nářadí používáno v jednosměnném provozu záruka 12 měsíců.Při používání nářadí ve vícesměnném či nepřetržitém provozu záruka 6 měsíců.Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním. Jedná se o uhlíky, kabely, kartáče, maziva, pohyblivá těsnění, přiměřené opotřebení kluzných a jiných pohyblivých dílů, filtrů apod.Stanovují se tyto záruční podmínky:Zákazník má nárok na bezplatné odstranění vady způsobené vadným materiálem nebo chybnou montáží. Ze záruky jsou vyloučeny vady způsobené neobvyklým používáním, neodborným zacházením v podmínkách, způsobem a používáním k účelu, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo nepovolenými úpravami.Vyloučeny jsou též vady způsobené nepovoleným, vadným nebo chybně nasazeným nástrojem, hrubým násilím, nedostatečnou či nekvalifikovanou údržbou, nasátými cizími tělesy jako jsou různé abrazivní nebo vodivé materiály a jiné částice.Záruka zaniká nedovolenou, částečnou či úplnou demontáží nářadí neoprávněnou osobou vyjma úkonů nutných k čištění a údržbě elektrického nářadí předepsaných návodem k používání.Jakékoliv opravy či úpravy v záruční době smí provádět pouze autorizovaný servis.

K žádosti o záruční opravu je nutné přiložit vyplněný záruční list!

 2.Mimozáruční opravy 1.Opravy se provádí do 50 % aktuální ceny nového nebo srovnatelného nářadí.Překročí-li předpokládaná cena opravy tuto částku, provede se pouze se s písemným svolením zákazníka a cenový návrh se v tomto případě neúčtuje. 2.Zjištění nákladů za opravu.Zdarma, překročí-li cena provedené opravy 50 % aktuální tržní ceny nového nebo srovnatelného nářadí, včetně balného a poštovného.Za úhradu nákladů na přezkoušení a zjištění ceny opravy ve výši 560 Kč + DPH, nepřekročí-li cena opravy 50 % aktuální tržní ceny nového nebo srovnatelného nářadí.Za úhradu nákladů na přezkoušení a zjištění ceny opravy ve výši 560 Kč + DPH , nebude-li oprava provedena. Nářadí bude vráceno demontované. Poštovné a balné bude připočítáno.Zdarma, nebude-li oprava ani vrácení požadováno. Nářadí bude demontováno a později ( v závislosti na množství) recyklováno.Zdarma, bude-li místo provedení opravy zakoupeno jakékoliv nové nářadí. 3.Způsob účtování ceny opravy.Ceny náhradních dílů dle aktuálního ceníku náhradních dílů EIBENSTOCK. 4.Způsob zaslání do opravy.Pomocí sběrné služby (po předchozí domluvě s firmou Lorex s.r.o.).
V každém případě je nutno přiložit zpáteční adresu a stručný popis problému. Tento popis je třeba dát do balíku , ne řidiči, který zásilku přebírá. Zasílací adresa: Lorex s.r.o., Prvomájová 288/104, Plzeň – Křimice.

 

 

ROZKRESY (Kliknout zde)

 

 
Návody k použití CZ (Kliknout zde)